Zelfevaluatie Assessment Coaching Expertise
 


Besturen brengt een zware verantwoordelijkheid met zich mee die vaak onzekerheid oproept. Momentum helpt u deze onzekerheid te reduceren en zodoende gewicht van uw schouders te nemen. Dat doen we door inzicht te vergroten, gedragsrepertoire te verbreden en authenticiteit en persoonlijke kracht te versterken. 

Besturen doe je nooit alleen. Er zijn altijd anderen betrokken en dat is maar goed ook. Uw collega’s en andere samenwerkingspartners hebben aandacht nodig van de juiste kwaliteit. Momentum kijkt met u mee naar uw context en de interactie met uw context en zoekt samen met u naar de beste interventies. 

Niet alleen u als professional doorloopt een groei- of ontwikkelcurve, ook organisaties zijn dynamisch. Momentum maakt ontwikkelcurves inzichtelijk en zoekt samen met u naar datgene wat in de tijd het best past. Zodoende wordt u effectiever en blijft u duurzaam adequaat reageren.  Als toezichthouder bent u in uw rol van werkgever verantwoordelijk voor de beoordeling van uw bestuurder, het is zelfs één van uw belangrijkste taken. Het is echter niet gemakkelijk om tot een objectieve beoordeling te komen. Er ontstaan na verloop van tijd blinde vlekken, sympathieën of antipathieën. Waarschuwingssignalen worden niet altijd herkend. Goed doorvragen is noodzakelijk maar schept, als dat niet op de juiste wijze gebeurt, al snel een onplezierige sfeer. Momentum kan u ondersteunen bij een goede beoordeling. Bijvoorbeeld door middel van een 360° feedback of een andere vorm van assessment.  

Elke RvC of RvT bespreekt ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren. Doel van de evaluatie is een scherper beeld te krijgen van de kwaliteiten en valkuilen van het team. Wanneer de zelfevaluatie op de juiste wijze begeleid wordt is het een waardevolle exercitie. .  De benoeming van een manager, bestuurder of toezichthouder brengt kansen maar ook risico’s met zich mee. Met meer dan twintig jaar ervaring waarvan 10 jaar op het niveau van ‘bestuur en toezicht’ en in het domein van ‘good governance’ heeft Momentum doorleefde kennis in huis die zich vertaalt in aansprekende en uitdagende assessmentprogramma’s met een grote voorspellende waarde. We kijken naar de match tussen de persoon, de context en  de organisatiestrategie. De risico’s rondom de benoeming worden zo sterk gereduceerd. Ook op teamniveau kan een assessment uitkomst bieden. Een assessment is een uitstekend uitgangspunt voor geschiktheidsbepaling, coaching, teamcoaching, bestuursevaluatie en zelfevaluatie. 

 Als bestuurder wordt er veel van u gevraagd. Belangrijke succesfactoren liggen op het vlak van focussen, het mobiliseren van energie, het aansturen van anderen, uw persoonlijke realisatiekracht en voorbeeldgedrag. We ondersteunen u niet alleen bij het versterken van uw leiderschap en effectiviteit maar ook bij het vergroten van uw persoonlijk welbevinden en authenticiteit. Als u prijs stelt op een individuele benadering is executive coaching een effectief hulpmiddel om een versnelde ontwikkeling door te maken. 

Training vindt plaats in een groep met geestverwanten die, door intensieve interactie, een bijzondere impuls kunnen geven aan uw ontwikkeling. Een intensief trainingstraject kan veel effect sorteren als de juiste mix gezocht wordt tussen theorie, stimulerende feedback, praktijkopdrachten, huiswerkopdrachten, leerzame onderlinge uitwisseling en inspirerende sprekers. Momentum kan zo’n trainingstraject voor u verzorgen.Monique Meeuwisse is arbeids- en organisatiepsycholoog. Haar ervaring in het vak van bestuursadvisering heeft zij opgebouwd bij GITP (www.gitp.nl) en uitgebouwd bij NICE (www.nice-nyenrode.nl). Het Dushihuis (www.dushihuis.nl) is voor haar al jaren een belangrijke inspiratiebron.Een uitgebreid netwerk van collega’s maakt het mogelijk ook grotere opdrachten en projecten uit te voeren. 

Zij werkt samen met onder andere Human Insight (www.human-insight.com). Daarnaast is zij gecertificeerd in het werken met ‘Management Drives’ (www.managementdrives.com) en ‘Hogan Personality Inventory’ (www.hoganassessments.com).


Momentum Bestuursadvies
Monique Meeuwisse
 
T 06 24 89 80 85
E monique@momentumbestuursadvies.nl
 
linkedin.com/in/monique-meeuwisse-1944587


naam
email
telefoon (niet verplicht)
bericht
 
Privacy Policy